Privacy statement

De evenementen The Pitch wordt georganiseerd door muziekhub GoWest! [hierna enkel GoWest!] gevestigd en kantoorhoudend in (1016 PL) Amsterdam, aan de Laurierstraat 107A en ingeschreven onder KvK nummer 41203162 (Stichting GRAP). GoWest! respecteert de privacy van haar klanten, alle bezoekers van de website www.thepitch.nu (hierna: de Website), inschrijvers voor evenementen/deelname en ontvangers van de nieuwsbrief. GoWest! draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepaling zoals de Wet Bescherming persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voorschrijft. 

 1. Toepasselijkheid 
  1.1 In dit Privacy Statement wordt informatiegegeven over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege GoWest! en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de Website en/of het Evenement en ontvangers van de nieuwsbrief betrekking. 
  1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar GoWest! op haar Website en haar mailingen naar verwijst. GoWest! adviseert de bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites raad te plegen.
  1.3.  Tijdens de Het Evenement is het privacy beleid van de betreffende locatie altijd van toepassing naast het privacy beleid van GoWest!

 1. Identiteit GoWest!
  2.1 GoWest! respecteert de privacy van haar al haar bezoekers. GoWest! draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft.
  2.2 Betrokkenen zijn niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt GoWest!
  3.1 Bij aanschaf van een ticket of plaatsing op de gastenlijst voor het Evenement of inschrijving voor een competitie kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens GoWest! dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
  3.2 Daarnaast kan GoWest! persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgen in verband met bij GoWest! geplaatste bestellingen via de Website of inschrijving van de nieuwsbrief. 
  3.3 Ook kunnen door GoWest! surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.
  3.4 Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door GoWest! of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

 1. Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? 
  4.1GoWest! gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. 
  4.2 GoWest! kan daarbij persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets aan de juiste persoon, om de Bezoeker te infomeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of door GoWest! georganiseerde evenementen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief, ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar bezoekers of voor het verbeteren van diensten en voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  4.3 GoWest! of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan GoWest! gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube.
  Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan GoWest! gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
  4.4 GoWest! kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  4.5 Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door GoWest! ten behoeve van het optimale functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
  4.6 De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 1. Surfgegevens en klikgedrag 
  5.1 Surfgegevens die GoWest! verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

 1. Cookies 
  6.1 GoWest! behoudt zich het recht voor om, net zoals de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en optimaliseren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op
  een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitzet. De Bezoeker is hier vrij in.

 1. Sociale Netwerken 
  7.1 Op de Website van evenementen staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik van door die partijen heeft GoWest! geen invloed.
  7.2 De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en
  de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn
  het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van
  toepassing.

 1. Nieuwsbrief 
  8.1 Door de informatie en de diensten op de Website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarde die wij hierin hebben opgenomen. Wanner de Bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dient deze akkoord te gaan met onze privacy policy door dit aan te geven.
  8.2 Als u meer informatie wilt ontvangen met betrekking tot de nieuwsbrief, kan u ons benaderen via e-mail: info@gowest.nu.
  8.3 GoWest! maakt gebruik van technieken in de e-mailserver om bij te houden wie de nieuwsbrief opent, op links klikt en tot aankopen overgaat. Dat is een gebruikelijke manier van werken omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikservaring. De informatie registreren we en wordt niet gedeeld met derden partijen.

 1. Beeld- en/of Geluidsopnamen 
  9.1 GoWest! of een mediapartner kan ter promotie en/of registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van GoWest! en/of mediapartner(s), zonder dat GoWest! of mediapartners een vergoeding aan Bezoekers verschuldigd is of zal zijn. GoWest! neemt bezwaren tegen openbaarmaking van beeld- en/of geluidsopnames altijd serieus en in behandeling en zoekt samen met de Bezoeker naar de beste oplossing dit probleem te verhelpen.
  9.2 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personeel, gebouwen en terreinen, kan cameratoezicht plaatsvinden. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 1. Bewaartermijn 
  10.1 GoWest! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan de wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

 1. Delen en doorgifte van gegevens 
  11.1 GoWest! kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op GoWest! rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 1. Inzage, correctie en verzet 
  12.1 De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat GoWest! over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen GoWest! via het mailadres info@gowest.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door GoWest!, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens persoonsgegevens. Op schriftelijke verzoeken zullen eventuele, door de Bezoekers medegedeelde correcties worden verwerkt. GoWest! zal binnen tien werkdagen reageren op schriftelijke verzoeken.
  12.2 Via het mailadres info@gowest.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van voor het intrekken van toestemming onverlet.
  12.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan GoWest! of aan de Autoriteit persoonsgegevens.
  12.4 Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door GoWest! verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@gowest.nu.

 1. Wijzigingen 
  13.1 GoWest! behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat het actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal GoWest! de Bezoeker hiervan op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
  13.2 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@gowest.nu. 
  13.3 Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op vrijdag 03 mei 2024, Amsterdam.