The Pitch

In het nieuwe project The Pitch werken toonaangevende popkoepels, platforms en podia in Zuid-Holland en Noord-Holland samen om de bloeiende hiphopscene in de beide regio’s een stevige professionele stimulans te geven.

Met dit regio-overschrijdende samenwerkingsverband voor hiphop talent, zangers, mc’s en producers (m/v/x) in West-Nederland, maken ambitieuze en onderscheidende makers in deze scene kans op een uniek 1-jarig coaching-traject op maat. Met een werkbudget van 10.000 euro en persoonlijke begeleiding en feedback van professionals uit alle lagen van de muziekscene en industrie. Een externe professionele jury uit de scene selecteert dé 10 makers met potentie: 5 uit Zuid-Holland en 5 uit Noord-Holland.

Dit gaan we doen: The Pitch bestaat uit drie stappen die elkaar opvolgen:

  • We beginnen bij de selectiefase: deze bestaat uit een netwerk- en pitchdag (9 juni, Melkweg) waar talentvolle acts hun demo een-op-een kunnen laten horen aan diverse professionals. Deze pitches hebben tot doel de kennis en het netwerk te vergroten van jonge artiesten in de hiphopscene. Tijdens de pitches worden door een team van deskundigen de tien artiesten geselecteerd voor de tweede fase van het project, op basis van de demo’s, de motivatie en de ambities die tijdens de pitches en de gesprekken met de acts naar voren zijn gekomen.
  • Dan de ontwikkelfase: hierin worden tien acts geselecteerd (vijf uit elke provincie) die op vraag georiënteerde wijze aan de hand van een door hun zelf opgesteld ontwikkelplan een coachings- en begeleidingstraject krijgen van minimaal één jaar. In het ontwikkelplan staat centraal waar de act over één of twee jaar wil staan en welke stappen daar tussendoor nodig voor zijn. Bij het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden, gaan we uit van twee lijnen: een artistieke en een zakelijke lijn. Elke act wordt individueel bijgestaan en wordt gekoppeld aan een coach op basis van hun ontwikkelingsvraag en samen werken ze aan de volgende stap in hun groei. Elke act ontvangt een werkbudget van € 10.000,-, dat in samenspraak met de coach wordt aangewend voor specifieke doeleinden, zoals studio-opnames, tours, residenties en marketing.
  • Tot slot de presentatiefase, waarin de geselecteerde acts zichzelf presenteren met nieuwe recordings en optredens op podia en festivals.