Voorwaarden deelnemers

ALGEMEEN

 • The Pitch is een door Muziekhub GoWest! georganiseerd ontwikkeltraject voor hiphoptalent, zangers, mc’s en producers (m/v/x) uit Noord-Holland en Zuid-Holland. 
 • Uit de aanmeldingen worden tien acts geselecteerd voor het ontwikkeltraject door een onafhankelijke commissie. 
 • Het traject bestaat uit zowel artistieke als zakelijke workshops, individuele coaching en begeleiding, diverse optredens en een ontwikkelbudget van € 10.000,-.
 • Het traject loopt van 1 juli 2024 tot 31 mei 2025.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 • Deelnemers aan The Pitch dienen woonachtig te zijn in Noord-Holland of Zuid-Holland en zich te profileren als act uit een stad, dorp of regio gelegen in één van beide provincies. 
 • In het geval dat een act uit meerdere personen bestaat, dient de helft of meer aan bovenstaande criteria te voldoen.
 • Acts die mee willen doen dienen het online inschrijvingsformulier op deze site volledig in te vullen en alle gevraagde bestanden mee te sturen, waaronder een korte video, minimaal één track, een foto en biografie. 
 • Onvolledig ingevulde en/of niet tijdig ingediende inschrijvingsformulieren worden buiten beschouwing gehouden.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelnemende acts moeten in staat zijn om live op te treden met eigen muziek. 
 • Deelnemende acts hebben geen bedrijfsvorm nodig.
 • Indien je geselecteerd wordt voor The Pitch dien je mee te werken en aanwezig te zijn op de workshopdagen en bij de presentaties. 

SELECTIE

 • Een onafhankelijke commissie, samengesteld uit zes professionals uit verschillende geledingen uit de muziekindustrie uit Noord-Holland en Zuid-Holland, bepaalt welke tien acts worden geselecteerd voor het ontwikkeltraject van The Pitch.
 • Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen of te corresponderen over het besluit van de commissie. 
 • Er wordt geen individuele toelichting op het besluit van de commissie verstrekt aan de acts die niet zijn geselecteerd.
 • Uiterlijk zes weken nadat de inschrijving is gesloten, maakt Muziekhub GoWest! bekend welke acts zijn geselecteerd voor The Pitch en het daarbij behorende ontwikkelbudget van € 10,000,- per act. 

ONTWIKKELBUDGET

 • Iedere deelnemer stelt in samenwerking met de organisatie een individueel ontwikkelplan op. In dat plan wordt duidelijk gemaakt hoe het ontwikkelbudget wordt gespendeerd.
 • Het budget is inzetbaar voor de ontwikkeling van de carrière van de artiest. Te denken valt aan management begeleiding, studiotijd, inhuur van een producer, live coach, promotor. Aanschaf van instrumenten of studio apparatuur. 
 • Het budget is niet inzetbaar als vergoeding of loon aan de artiest of van de act.
 • Het budget is niet inzetbaar om persoonlijke goederen voor de artiest of de act aan te schaffen, met uitzondering van muziekinstrumenten en studio apparatuur. Het is dus niet inzetbaar om een bus of auto aan te schaffen of kleding. 
 • Alleen na een akkoord van de organisatie op het totale ontwikkelplan wordt overgegaan tot betaling van de facturen. 
 • De organisatie houdt zich het recht voor het ontwikkelbudget (deels) niet uit te keren als de act niet deelneemt aan de workshopdagen of presentaties. Ook kan de organisatie daartoe besluiten als er niet meegewerkt wordt door de deelnemers in het opstellen van een individueel ontwikkelplan of als de correcte facturen ontbreken.