14 december 2023

Zes aanvragen muziekhubs gehonoreerd

December 2023 maakte het Fonds Podiumkunsten de besluiten bekend over de aanvragen voor de nieuwe Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance. De subsidie biedt talenten, via samenwerkende partners en verspreid over het land, ruimte voor ontwikkeling en presentatie. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn in totaal zes aanvragen gehonoreerd.

De Muziekhubs-subsidie wordt per landsdeel toegekend aan samenwerkingsverbanden (‘muziekhubs’) die talentontwikkeling in de popmuziek, hiphopmuziek en/of dancemuziek stimuleren, bijvoorbeeld door het creëren van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden, het faciliteren van optredens of het bieden van artistieke of zakelijke begeleiding. 

Elk samenwerkingsverband bevat minimaal één organisatie uit iedere provincie van het landsdeel. Ook is minstens één partner met een presentatiefunctie (bijvoorbeeld een podium of festival) bij de samenwerking betrokken. Ieder landsdeel heeft een eigen subsidiebudget. Met de toekenningen realiseren we een evenwichtige spreiding van talentontwikkeling, stimuleren we samenwerking tussen partijen en dragen we door kennisdeling bij aan de professionalisering van de muzieksector. 

In de landsdelen Noord, Oost, Zuid en Midden honoreren we elk één muziekhub. Op advies van de adviescommissie heeft de raad van bestuur besloten voor de regio West een tweede muziekhub te honoreren. Reden daarvoor is dat deze muziekhub, die net als de andere gehonoreerde aanvragen een goede aanvraag indiende, van toegevoegde waarde is vanwege de focus op hiphopmuziek. 

Voor het Caribisch deel van het Koninkrijk is een bedrag van 333.340 euro gereserveerd. In dit landsdeel wordt de subsidie verstrekt op een manier die aansluit bij de muzikale infrastructuur van de eilanden. Hierover volgt later meer informatie. De toekenningen gelden voor de jaren 2023 en 2024.

Toekenningen

De gehonoreerde samenwerkingsverbanden zijn: 

Landsdeel Noord

  • NOORD 

Partners: Noordstaat, Stichting Fries Productiehuis Popcultuur (Popfabryk), Stichting Eurosonic Noorderslag, Stichting Kunst & Cultuur, Stichting VRIJDAG/POPgroningen 

Landsdeel Midden

  • MHMN (Music Hub Midden Nederland) 

Partners: KOSMIK, Carte Blanche, TivoliVredenburg, De Helling, De Peppel, Ekko, Corneel, FLUOR, No Man’s Land 

Landsdeel Zuid

  • Muziekhub Zuid 

Partners: Music Hub Brabant, Kool Cult, Dynamo, Poppodium Grenswerk, Popmuziek Limburg, Welzijn Middelburg/de Spot, Stichting ZB, Podiumkunsten Bergen op Zoom 

Landsdeel Oost

  • Muziekhub Oost 

Partners: Doornroosje, ArtEZ Conservatorium, Stichting BRUT, Stichting De Basis, Stichting Stad en Cultuur/Hedon, Booster Festival, Poppunt Overijssel, Poppunt Gelderland, GIGANT, Metropool, Luxor Live, Burgerweeshuis 

Landsdeel West

  • Muziekhub GoWest! 

Partners: Stichting GRAP, Popunie, Popradar, Melkweg, Aight, NH-Pop 

  • De Hub 

Partners: Stichting Patronaat, Stichting INI Movement, Stichting Slachthuis, Stichting Paradiso, Stichting Super Sonic, Stichting Live@BIRD, Stichting House of Knowledge, Stichting PAARD, Orisun Studio 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance? Kijk dan hier.